#091 – komenda OOPS

OOPS – czyli co zrobić jeśli chcemy przywrócić ostatnio usunięte elementy bez cofania operacji, które nastąpiły po ich usunięciu 🙂