Sposób na wykorzystanie narysowanego okręgu jako rzutni w układzie wydruku.